Leden 2011

Egyptská filozofie

21. ledna 2011 v 13:59 | Správce |  Filozofie

Jak to všechno začalo

Bůh slunce Re
Podle egyptských bájí byla ze všeho nejdříve pouhá tma a
pravodstvo, jehož vlny se jen bezúčelně převalovaly. V té době žil pouze bůh pravodstva Nóvev. Po čase se z pravodstva vynořil bůh slunce, Re. Před jeho jasem sice ustoupila všechna tma, ale byl sám a neměl komu vládnout. Ze svých slin tedy vytvořil boha vzduchu Šova a bohyni vlhkosti Tefnet. Těm se narodily dvě děti - bůh Země Geb a bohyně nebe Nút. Tím se rozdělil svět na nebe a zemi, které od sebe oddělil, mezi ně vstupující, vzduch.
V té době žili bohové osamoceni, ve světě bez lidí. A jako každý, i Re měl své nepřátele. Do boje s nimi posílal své oko, které se mu vždy vrátilo. Když byl jednou boj trval příliš dlouho a oko se nevracelo, vyrostlo Re-mu oko nové. Když se původní oko po čase vrátilo, zarmoutilo se a dalo se do pláče. Každá jeho slza, dopadající na zem, se proměnila v člověka. Bůh Re ale na své oko nezapomněl a proměnil ho v hada brejlovce a pozvedl jej na své čelo. Lidé se na zemi rodili, žili a umírali. Proto Inpu (Anubis), bůh s lidským tělem a šakalí hlavou, sestoupil do říše zesnulých, a začal vážit na spravedlivých vahách srdce všech zemřelých.

Stárnoucí Re, Hathor, a bouřící se lidé

Bohyně HathorKdyž Re zestárnul, začali se proti němu lidé bouřit. Re se obrátil s prosbou o pomoc na svého otce Novéva. Ten mu poradil, aby proti lidem vyslal své oko. Když Re pohlédl na zem, lidí se zmocnilo zděšení a utíkali se před hněvem Reova oka schovatt. Re dal oku podobu Hathor, bohyně s lidským tělem a kravskou hlavou, která sestoupila k lidem. Se svými rohy, svítícími jako blesky, se vrhala na lidi, pobíjela je a pila jejich krev. Když Re usoudil, že zabíjení lidí už bylo dost, přikázal Hathor aby přestala. Bohyně ho však neuposlechla a pokračovala v zabíjení lidí dál. Re jí proto nechal připravit rudě zbarvený nápoj z mandragory a piva a lstí ji přiměl, aby se ho napila. Nápoj Hathor omámil a tím Re zachránil lidstvo.

Reova každodenní pouť a zápas s Apopem

Re však stárnul dál a s lidmi už dále žít nechtěl. Proto se jeho otec Novév obrátil s prosbou na bohyni nebe Nút. Ta se proměnila v obrovitou krávu a vzala Rea na hřbet. Jak se přitom zvedala nad zem, stala se z ní obloha. Jakmile se ale Nút podívala pod sebe, dostala závrať z obrovské výšky. Re její strach vycítil a rychle požádal boha vzduchu Šova, aby bohyni podepřel. Od té doby Rea nese obloha. Ráno odtud vychází z nebeské brány kde vstupuje do svého člunu a večer sjíždí k branám říše mrtvých. U brány podzemní říše Re přesedne do člunu mesketet, v němž pluje temnými vodami podsvětí a vnáší mezi zemřelé alespoň na chvíli světlo a radost. Nejdůležitější součástí každodenní cesty Rea se stává souboj s velkým hadem Apopem, ztělesněním síly zla a chaosu, se kterým Re bojuje v podobě kocoura. Re hada pokaždé přemůže, ale nikdy nezabije, protože by tím narušil rovnováhu síly mezi dobrem a zlem.
Re v podobě kocoura v souboji s hadem Apopem

Řecká filozofie

16. ledna 2011 v 11:43 | Správce |  Filozofie

Jak to všechno začalo

Na počátku všeho byl pustý a prázdný vesmír, kterému vládl Chaos. Božská síla pak vesmír uspořádala, dala mu řád a zákony. Vznikla Země-Gaia, se svým místem ve vesmíru. Na ní tatáž boží síla oddělila vody od souše. Bohyně Gaia pak zrodila boha nebe Urana, který dal zachmuřené zemi Slunce a Měsíc a měl s Gaiou 12 synů a dcer. Bylo to pokolení obrovských Titánů.
Někteří z Titánů, zleva: Oceanus, Theia, Hyperion, Rheia, Kronos, Prometheus, Hekaté, Atlas a Leto
Gaia také Uranovi porodila tři jednooké obry Kyklopy a tři padesátihlavé a storuké obry Hekatoncheiry. Všechny své potomky ale jejich otec nenáviděl, protože byli velice oškliví ale zároveň se také bál, že ho budou chtít připravit o vládu. Uranos je tedy svrhl do Tartaru, hluboké propasti v nitru země, a nedovolil jim odtud vycházet. To ale trápilo jejich matku Gaiu a přemlouvala Titány, aby se proti svému otci vzbouřili. Ke vzpouře proti krutému Uranovi se odhodlal nejmladší z Titánů Kronos. Přepadl Urana, uchvátil jeho moc a stal se vládcem celého světa. Uranos proklel své děti a Kronovi předpověděl, že ho čeká stejný osud, jaký postihl jeho. Kronos se se svou manželkou Rheiou usídlil na Olympu - posvátné hoře, odkud hleděli na krásný, mírumilovný svět, kde nebylo žádného trápení, bídy ani nedostatku. Když se ale nejvyššímu bohovi narodil syn, Kronos si najednou vzpomněl na otcovo proroctví. Rozhodl se, že tomu aby se proroctví vyplnilo může zabránit jen tehdy, pokud žádného potomka mít nebude. Své ženě řekl aby mu syna donesla a jednoduše ho spolkl. Rhéi ale přicházeli na svět další a další božské děti a tak je Kronos jednoho po dluhém pojídal. To se ale jeho ženě nelíbilo a tak posledního ze svých synů schovala, a místo něj Kronosovi podstrčila kámen, zabalený v pléně.
Gaia podává Uranovi kámen zabalený v pléně

Božský Zeus

Syn, kterého Rheia ukryla se jmenoval Zeus. Chlapec vyrůstal na Krétě, a jakmile dospěl, vrátil se na Olymp a přinutil otce, aby vyvrhl všechny jeho sourozence zpět. Pak nastal desetiletý boj mezi Kronem a Diem.
Zeus a Kronos
Zeus otce v krutém a litém boji, v němž pukaly a létaly hory i skály, křižovaly se blesky a zuřily požáry, porazil, stal se vítězem a ujal se vlády. Zeus poté všechny Titány věznil v Tartaru, než usoudil, že je potrestal příliš krutě, a propustil je.

Olympští bohové

Stejně jako otec vládl z nadoblačném Olympu a o moc se rozdělil se svými bratry - Zeus vládl zemi a nebesům, jeho bratr Poseidón se stal vládcem moří a třetí z bratrů Hádés byl pánem podsvětí. Diovou manželkou se stala jeho sestra Héra. Na Olympu sídlili také jeho sestry Hestia a Demeter, stejně jako jeho děti : Athéna, Apollon, Artemis, Hefaistos, Ares, Afrodita a Hermes.
Ze svého sídla na Olympu bohové a bohyně sledovali radost i starosti lidí, a když to bylo možné, osobně se zapojovali do lidských dobrodružství. Mnohokrát na sebe vzali podobu smrtelníků a vmísili se mezi ženy a muže, aby pomáhali, trestali nebo zasahovali v mnoha rozmanitých situacích, do kterých může být člověk v životě zapleten.

O Blogu

15. ledna 2011 v 21:36 | Správce |  O Blogu

Ahoj! Dovol mi, abych Tě uvítál zde, na stránkách staroveke-civilizace.blog.cz!
Jak už plyne z názvu, tento blog se zabívá jedním z nejzáhadnějších a nejzajímavějších období dějin lidstva - starověkem. Nachází se zde přehled jednotlivých civilizací, seznamy bohů, hrdinů a mýtických tvorů, kteří kdysi na tomto světě podle legend žili. Jako autor tohoto webu ti přeji mnoho zábavy a doufám, že se ti tu bude líbit!

- Autor

PS: Tento web je zatím v rekonstrukci

AoM